การทํา SEO ให้ติดอันดับ

การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization นั้นส่วนใหญ่แล้วเทคนิคขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่พื้นฐานมักจะมาจากความรู้เดียวกันนั้นคือ การทำ On Page และ Off Page ส่วนวิธีการนั้น มักแตกต่างหรือเหมือนกันแล้วแต่เทคนิค เพราะการทำ seo ให้เว็บติดอันดับจากผลการค้นหาของ google นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบได้แน่ชัด คงต้องเข้าในระบบการทำงานของ google เสียก่อน ซึ่งเชื่อแน่ว่า คนทั่วไปนั้น ไม่มีทางรู้แน่นอน หากว่าไม่รู้ แล้วจะต้องทำอย่างให้ให้การทํา seo ให้ติดอันดับของผลการค้นหาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การทํา SEO ให้ติดอันดับ Google

อย่างที่บอกว่า มี On Page และ Off Page นั้นและขึ้นกับเทคนิคของแต่ละคน แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าวิธีไหนใช้ได้ดีกับเว็บใดๆ ตัวอย่างเช่น เว็บ a ใช้วิธีธรรมดา ทำแค่ On Page ง่ายๆ แต่ไม่มีการใช้การโปรโมทส่วนของ Off Page เลย แต่อันดับก็ขึ้นเอาขึ้นเอา แบบนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่า ถ้าไม่ทำ Off Page อันดับก็จะดีได้ สลับกัน เว็บ b ใช้การทำเว็บง่ายๆ แต่อาศัยช่องทางการฝาก link สร้างเครือข่าย ให้เข้ามายังเว็บหลักจากหลายๆ ทาง สร้างเว็บเชื่อมต่อ ทำสะพาน ฯลฯ โดยที่ไม่ได้ไปมุ่งเน้นปรับเปลี่ยน content หรือ title อะไรใดๆ เลย แต่อันดับก็ยังคงขยับขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งติดอับดับดีในที่สุด

ทั้งสองวิธีนี้ ไม่ได้สรุปว่า การทำงานด้าน SEO แต่ละอย่างจะให้ผลดีเสมอไป เว็บเดียวกันเนื้อหาเดียวกัน แต่ต่างกันที่การโปรโมท ก็ย่อมมีผลต่างออกไปจากการค้นหา ไม่มีกฏตายตัวว่า ควรทำ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 แต่ความเป็นไปได้ที่จะทำให้เว็บไต่อันดับดีขึ้นเรื่อยๆ คือ การสร้างความน่าเชื่อถือ และทำทุกวิธีที่ไม่ใช่สายดำ ให้ผู้คนติดตามและจดจำ พร้อมทั้งรักษาฐานผู้เข้าชมให้ติดเหนียวแน่นได้

นั่นคืองาน SEO เป็นการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับอย่างแท้จริง

มีคำกล่าวให้ข้อคิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นจริงในทุกวันนี้คือ ทำเว็บให้ติดอันดับนั้น ง่าย แต่การรักษาอันดับให้ได้อย่างต่อเนื่อง นั้นยากกว่า เปรียบเสมือนการทำสินค้าให้คนรู้จัก และติดตลาด นั้นง่าย แต่การรักษาฐานลูกค้าและคุณภาพของสินค้านั้น ยากกว่า

ฉันใดก็ฉันนั้น อ่านถึงตรงนี้คงจะนึกออกแล้วว่า ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก