วิเคราะห์ขนาดและตำแหน่งโฆษณา

ผมเคยวิเคราะห์อย่างหนักถึงตำแหน่งและขนาดในการวางโฆษณาเป็นปีๆ แต่ก็ไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่นอนตามตัวอย่างที่ทาง google ให้มา ว่าตำแหน่ง hot ที่ให้ดูตามภาพตัวอย่าง จะทำให้มีรายได้เกิดขึ้น และหรือ มีรายได้ดีกว่าหากเราวางตำแหน่งโฆษณาไว้ต่างจากตำแหน่ง hot อื่นๆ ที่เป็นสีแดงๆ ส้ม จนกระทั่ง ขาว

จากการทดสอบและทดลองแล้ว ขนาดและตำแหน่งโฆษณา มีส่วนอย่างมากในการได้ click ซึ่งแน่นอน หากว่าวางตำแหน่งไว้ดีมาก แต่ไม่มีการคลิก ก็ไม่ได้เงิน หรือวางไว้ที่ตำแหน่งห่วยมาก ไม่ล่อตาล่อใจเลย แต่กลับมีการคลิกจำนวนมาก และได้ผลเฉลี่ยพอประมาณ แม้ว่าจะได้ไม่เยอะมาก แต่ก็ถือว่า เป็นตำแหน่งที่มีการคลิกเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่า ตำแหน่งนั้นถือว่า ดีและทำเงินได้

การหารายได้จาก blog ส่วนใหญ่จะมีการวางในรูปแบบของเทมเพลต คือมีรูปแบบมาตรฐานที่สามารถวางเจาะจงไปทุกๆ หน้าในขนาดและตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งนั้นถือว่า ให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร เพราะขนาดและตำแหน่งในหน้าที่มีการคลิกมากมาย แต่อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับขนาดและตำแหน่งเดียวกันในบางหน้า

ในที่นี้เราต้องวิเคราะห์เป็นหน้าๆ ไป ไม่ใช่ทั้งเว็บ จะได้ข้อสรุปที่ดีกว่า เพราะทำเว็บ 1 เว็บ และมีเนื้อหาโดยประมาณ 10 หน้า แต่มีการคลิกทุกหน้า เท่ากับเนื้อหาที่ลงไว้ คุ้มค่าที่สุดในการใช้วิธีหาเงินแบบนี้ แต่ทำเว็บแล้วคลิกเยอะจริงแต่รายได้ที่วิเคราะห์แล้ว มีอยู่ประมาณ 2-3 หน้าเท่านั้น ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ

ควรวิเคราะห์ขนาดและตำแหน่งของโฆษณาเป็นหน้าๆ ดีกว่าวิเคราะห์ภาพรวมทั่วทั้งเว็บ ให้เจาะลึกไปให้สุดๆ ยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดี จะได้ทราบถึงข้อจำกัด แล้วก็ข้ามพ้นข้อจำกัดนั้นๆ ไป ในบางครั้ง ทำเว็บแค่เว็บเดียวก็ได้ค่าคลิกอย่างน้อย 100$ ต่อวัน ต่อหน้า เพราะเนื้อหาสามารถทำเงินได้แทบทุกหน้าเลยทีเดียว