กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 5

บลจ.ฟินันซ่า เสนอกองทุนเปิดใหม่น่าลงทุน คือ กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 5 หรือ FAM FIPR6M5 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีระดับความเสี่ยงกองทุนระดับ 4 ซึ่งยังถือว่าปานกลางไม่สูงและไม่ต่ำมาก

กองทุนรวม

กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนและ/หรือ เงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ในระยะเวลานานประมาณ 6 เดือนสำหรับการลงทุนแต่ละรอบ กองทุนให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.10% ต่อปี แต่ไม่กำหนดอายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท – IPO เปิดขาย 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2557

Read more at: http://www.fundsipo.com/newfundstoday?ipo=1284


Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply