การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างกัน ของ windows 7

การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการนั้น ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ของเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แน่นอนว่า Windows 7 เองก็ยังคงมีคำถามจากเหล่านักไอทีอย่างหลีกไม่พ้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบน Windows 7 นั้นมีอยู่มากมาย และคงพูดกันได้ไม่จบไม่สิ้นในบทความเดียวแน่นอน ดังนั้นเราจึงจะขอเน้นเพียงแค่ประเด็นหลักสามประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด

ขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบระบบวินโดวส์

Windows 7 ถูกขยายขีดความสามารถในการตรวจสอบ (Audit) เพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานและปฏิบัติตามนโยบายด้านกฎระเบียบและด้านธุรกิจ ได้ง่ายขึ้น การขยายความสามารถด้านการตรวจสอบนี้ เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า Configuration ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบให้ใช้ได้ง่ายและบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการประมวลข้อมูลต่างๆ ก็สามารถทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกี่ยวกับระบบในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ระบบสามารถบอกข้อมูลเบื้องลึกที่ทำให้คุณเข้าใจได้ว่า เหตุใดผู้ใช้บางคนจึงถูกอนุญาตหรือห้าม ในการเข้าถึงข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง หรือ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ใช้กระทำต่อระบบได้

User Account Control (UAC) ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น

User Account Control (UAC) เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สร้างต่อยอดจาก Windows Vista ที่สามารถกำหนดสิทธิผู้ใช้ (User Account) ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ และ Windows 7 เองก็ทำการต่อยอดการพัฒนา UAC นี้โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ ผู้ใช้มีความคล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดจำนวนแอพพลิเคชั่นและ task ที่ต้องกำหนดโดยสิทธิของผู้ดูแลระบบ (Admin Mode) โดยเฉพาะลง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการแสดงหน้าจอเตือนสิทธิสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเรียก ใช้โปรแกรมในโหมดสิทธิของผู้ดูแลระบบ (Admin Mode) ให้มากขึ้น ผลที่ได้รับก็คือ ผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานโปรแกรมมากกว่าแต่ก่อน ในขณะที่ การใช้งานโดยผู้ใช้ก็จะสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหน้าจอแจ้งเตือนของ UAC จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลใน windows 7 นั้นเวลาที่จะต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน network อยากจะให้มีการกำหนดด้วยชื่อเครื่อง computer ไปเลย ยังหาวิธีทำอยู่จนขณะนี้ก็ยังไม่เจอวิธีที่ว่า