Tag Archives: ยึดใบขับขี่

ข่าวลวง โดนยืดใบขับขี่ต้องสอบใหม่

จากการที่ในโลก Social Media ที่ทำให้แตกตื่นกัน หลังจากมีการแชร์ข้อมูลโดยอ้างว่า กรมการขนส่งทางบก ประกาศเงื่อนไขการขอใบขับขี่รถใหม่ ซึ่งระบุข้อความทำนองว่า หากใครที่โดนยึดใบขับขี่แล้ว จะไม่ได้คืน และต้องไปสอบใหม่ แล้วจะได้แค่ใบขับขี่ชั่วคราวมาแทน เริ่ม 1 พฤษภาคม 2558 ทำให้สร้างความตระหนกให้กับผู้ที่ได้รับข้อมูลเป็นอย่างมาก

ภายหลังสืบทราบว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้น และไม่เป็นความจริง ข่าวลวงเรื่อง โดนยึดใบขับขี่แล้วต้องสอบใหม่ โดยอ้างประกาศ เรื่องโดนยืดใบขับขี่จะไม่ได้คืนต้องสอบใหม่ ขนส่งฯ เตือนหากแจ้งความเท็จทำใบขับขี่ใหม่จะไม่ออกให้

เว็บไซต์ของกรมขนส่งฯ ได้เผยข้อมูลและยืนยันแล้วว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งใบอนุญาตขับรถที่ถูกเรียกเก็บ/ยึดไว้ โดยเจ้าพนักงานยังคงมีผลตามกฏหมาย แต่ต้องดำเนินการชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรับใบอนุญาตขับรถคืนเท่านั้น พร้อมเตือนว่า หากพบว่ามีการแจ้งความเท็จเพื่อขอรับใบอนุญาตใหม่ ถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย ฐานแจ้งความเท็จ และจะไม่ออกใบอนุญาตขับรถให้ใหม่

ข่าวลวง โดนยืดใบขับขี่ต้องสอบใหม่

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 เม.ย. บนหน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศกรมขนส่งฯ เรื่องกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. 58 ซึ่งเป็นข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่เท่านั้น ไม่ใช่การถูกยึดใบขับขี่ตามข้อมูลที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์แต่อย่างใด Continue reading ข่าวลวง โดนยืดใบขับขี่ต้องสอบใหม่