Tag Archives: ใบขับขี่

สอบใบขับขี่ใหม่ กันยายน 2558 นี้ เงื่อนไขเยอะ

หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับเงื่อนไขการขอใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยระบุว่าผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่นั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ จะได้ใบขับขี่แบบชั่วคราว นอกจากนี้ ต้องเข้าอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีผลบังคับใช้ใน วันที่ 1 กันยายน 2558 นี้

ส่วนข่าวที่ว่าหากโดนยึดใบขับขี่แล้วจะต้องไปทำใบขับขี่ใหม่นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะใบขับขี่จะมีอายุตามกำหนดของตัวมันเอง การไม่ต่ออายุถือว่าใบขับขี่หมดอายุจำเป็นต้องไปทำใหม่ และการทำใหม่ก็ต้องสอบใหม่ ส่วนการถูกยึดใบขับขี่ไม่เกี่ยวกับการทำให้ใบขับขี่หมดอายุแต่อย่างใด

เงื่อนไขการสอบใบขับขี่ใหม่

โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกําหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถ สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไว้ ตามเงื่อนไขการสอบใบขับขี่ใหม่ เดือน กันยายน 2558 นี้ Continue reading สอบใบขับขี่ใหม่ กันยายน 2558 นี้ เงื่อนไขเยอะ