Technology Authenticity

กลุ่มอินทัช ผู้นำด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน ITU Telecom World 2013 ภายใต้แนวคิด “Technology Authenticity” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวหน้า พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ทันสมัย มีความสะดวกสบายขึ้น

Technology Authenticity

ด้วยธุรกิจที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้ง 3 ด้านคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Technology Change) การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ (Regulatory Change) และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป (Consumer Behavior Change) โดยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

กลุ่มอินทัช ตระหนักถึงความสำคัญของ 4 อุตสาหกรรมหลักที่มีศักยภาพการเติบโตสูงคือ เทเลคอม(Telecom) ไอที(IT) มีเดีย(Media) และดิจิตอล คอนเท้นส์(Digital Content) จึงได้นำเอาศักยภาพในแต่ละด้านมาบูรณาการร่วมกัน ทำให้เกิดเป็นเป้าหมายและแนวคิดBreakthrough ขึ้นโดย Breakthrough นี้ไม่ใช่การเติบโตของธุรกิจตามปกติ แต่เป็นการก้าวข้ามกรอบที่มีอยู่เดิมไปอยู่ในกรอบใหม่ที่มีการเติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด พร้อมกันนี้ได้กำหนดพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 8 Breakthroughs โดยมีอินทัชรับผิดชอบ 3 Breakthroughs คือ Venture Capital การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ, Digital TV นำเสนอเทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับดิจิตอลทีวีเพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบาย, Digital Content นำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น

Technology Authenticity

เอไอเอส รับผิดชอบ 3 Breakthroughs คือ 3G, 4G และ wired Broadband และไทยคม รับผิดชอบ 2 Breakthroughs คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลในระบบ Cloud Computing

ภายในโซนการจัดแสดงของกลุ่มอินทัชบนพื้นที่ 260 ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิด”ผู้นำแห่งพลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัด” โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ อินทัช นำเสนอแนวคิด “Drive for New Metropolis” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่สร้างมหานครแห่งธุรกิจ, เอไอเอส แนวคิด “Drive for New World” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก้าวไกลไม่รู้จบ ดุจจักรวาล เพื่อตอบสนองในทุกช่วงชีวิต และต่อยอดความยั่งยืนแห่งอนาคตดั่งปลายนิ้วสัมผัส และไทยคม แนวคิด “Drive for New Frontier” พลังเทคโนโลยีการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกอาณาเขต ผืนดิน ผืนน้ำ และท้องฟ้า

ส่วนจัดแสดงของอินทัช นอกเหนือจากการนำเสนอแนวคิด 8 Breakthroughs แล้ว ยังได้เชิญผู้ร่วมลงทุนในโครงการอินเว้นท์ (Venture Capital) มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้วย อาทิ SenzE เทคโนโลยีระบบติดตามดวงตา (Eye Tracking System) SocialEnable ระบบที่ช่วยบริหารจัดการโซเซียลมีเดียต่างๆ และ Ookbee ผู้นำด้านการนำเสนอสิ่งตีพิมพ์ดิจิตอล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ยังนำเสนอพันธกิจหลักอีกด้านหนึ่งคือ การตอบแทนสังคมภายใต้แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจและสังคม” (Creating Shared Value) พร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ แคมป์สนุกคิดกับอินทัช ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต, โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพกับอินทัช เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้ดีขึ้น เป็นต้น

ด้าน เอไอเอส ในฐานะผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ นำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3G 2100 MHz , Wire Broadband และ 4G LTE ภายใต้แนวคิด “Ecosystem” ระบบนิเวศน์แห่งโลกการสื่อสาร ที่ผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ดังนี้

– การพัฒนาเทคโนโลยี 3G 2.1 GHz เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านการใช้งาน Data ที่ดีที่สุดด้วยความเข้าใจลูกค้า โดยสร้างสรรค์ Application ที่เป็น Local App และนำเสนอทั้ง Local Content และInternational Content ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุก Lifestyle ได้อย่างรอบด้านและตรงใจ ได้แก่ 1.Social Life ตอบโจทย์ด้านสังคมออนไลน์ เช่น AIS Photobox แหล่งรวมภาพและวีดีโอของเพื่อนบนโซเซียล 2.Fun Life ตอบโจทย์ด้านความสนุกสนานให้กับชีวิต เช่น AIS Bookstore ร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด และ AIS Mobile BPL ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสดผ่านมือถือ และ 3.Local Life ตอบโจทย์ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น AIS mPay Rabbit นวัตกรรม NFC ในรูปแบบของซิมการ์ดที่ทำให้สามารถใช้มือถือในการแตะเพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการได้ทันที เป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก , AIS Guide & Go Social Navigator แอพแรกของโลก
– การพัฒนาเทคโนโลยี Wire Broadband เพื่อเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มาช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าเอไอเอสให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
– การพัฒนาเทคโนโลยี 4G LTE เพื่อรองรับการใช้งาน Data ที่เติบโตขึ้น โดยหลังจากเปิดทดลองระบบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา วันนี้เอไอเอสจึงพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมประมูล 4G โดยมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

และนอกจากนี้ เอไอเอสยังนำเสนอกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นนโยบายหลักควบคู่ไปกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ โครงการ “สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว” , โครงการ “สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง” และโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ Call Center แด่ผู้พิการ” อีกด้วย