Touch Screen HTC M8

รูปหลุดปุ่ม Touch Screen HTC M8 โผล่ ชี้ใช้ปุ่มมาตรฐาน HTC M8 หรือเรือธงตัวต่อไปของ HTC ที่เชื่อกันว่าจะใช้ชื่อว่า HTC One 2 นั้นน่าจะเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ โดยแบกความหวังของบริษัทเอาไว้ ว่าจะรุ่งหรือจะร่วง ข่าวลือล่าสุดบอกว่าจะมีปุ่ม TouchScreen อยู่บนหน้าจอ ไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ ที่เป็นปุ่มจริง แบบ Capacitive และวันนี้ก็มีรูปหลุดมาให้เห็นกันแล้ว

Touch Screen HTC M8

สำหรับปุ่มของ HTC M8 นี้เป็นปุ่มบนหน้าจอ ข้อดีก็คงไม่พ้นการที่สามารถเปลี่ยนไปมาได้ นอกจากนี้ยังทำให้หน้าจอเปลืองพื้นที่น้อยลงอีกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ปีนี้ปุ่มของ HTC M8 ดูจะไม่ทำร้ายจิตใจแม่ยกเหมือนเมื่อครั้ง HTC One ที่มีปุ่มเพียงสองปุ่ม (Back, Home) แล้ว โดยเชื่อว่าจะมีสามปุ่มมาตรฐานอย่าง back, home, recent app